top of page
  • Stefan Løkse

5 millioner i momskompensasjon til idretten i Fredrikstad


Idretten i Fredrikstad har mottatt over 5 millioner kroner i kompensasjon for moms på varer og tjenester. For fem år siden var dette beløpet null kroner og representerer derfor et betydelig tilskudd til den daglige aktiviteten i Fredrikstadidretten. Mer nøyaktig har 51 klubber mottatt 4.960.000. I tillegg har Idrettsrådet fått 133.000. Dette innebærer at 40 klubber i Fredrikstad ikke har søkt om kompensasjon ennå søknaden er så enkelt som å sende inn omsetningen for siste regnskapsår. De fleste av disse er svært små klubber som sannsynligvis har antatt at de ville få lite. Gamle Fredrikstad Golfklubb er har mottatt det største tilskuddet med 480.000, mens Cicignon IF i den andre enden har mottatt 1710 kroner.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page