top of page
  • Stefan Løkse

4,834.716 kroner til klubbene i Fredrikstad


De lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2016 er fordelt. Til sammen 4,834.716 kroner ble utbetalt til klubbene i Fredrikstad.

Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 30. mars 2016. Fordelingsprinsippene ligger også innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund har gitt. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt

Fordelingen ser du her:

Siste innlegg

Se alle
bottom of page