4,834.716 kroner til klubbene i Fredrikstad


De lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2016 er fordelt. Til sammen 4,834.716 kroner ble utbetalt til klubbene i Fredrikstad.

Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 30. mars 2016. Fordelingsprinsippene ligger også innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund har gitt. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt

Fordelingen ser du her:

#lokaleaktivitetsmidlerlam

155 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Ny forskrift fra Fredrikstad kommune

Disse forskriftene er gjeldende fra og med 22. januar til og med 4. februar: · Barn og unge under 20 år: Det er tillatt å ha organisert trening. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters