4,834.716 kroner til klubbene i Fredrikstad


De lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2016 er fordelt. Til sammen 4,834.716 kroner ble utbetalt til klubbene i Fredrikstad.

Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 30. mars 2016. Fordelingsprinsippene ligger også innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund har gitt. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt

Fordelingen ser du her:

#lokaleaktivitetsmidlerlam

155 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

De lokale tiltakene og anbefalingene er oppdatert

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser og treninger. Dette er unntakene: Det er tillatt med utendørs idretts