top of page
  • Stefan Løkse

FRIDs Nyhetsbrev for desember 2016


God jul og godt nytt år!

FRID takker klubbene for godt samarbeid i 2016 og håper dette fortsetter i 2017. Utfordringene i klubbarbeidet fortsetter i 2017 og vi håper gleden - ikke minst ved å arbeide med barn og unge – kan oppveie for de sidene ved klubbarbeidet som ikke er så lystbetonte. Uten ledernes innsats ville det meste av idrettsaktiviteten i Fredrikstad blitt borte i løpet av kort tid.

Samarbeidet med kommunen må bli bedre!

FRID har signalisert at vi i 2017 ønsker en prosess – administrativt og politisk – med Fredrikstad kommune for å utforme en avtale som sikrer en gjensidig deltakelse på møter og behandlinger som angår idretten i Fredrikstad. Samtidig som FRID, som fellesorgan for idretten i kommunen, involverer klubbene i prosesser for å prioritere fellesoppgaver, opplever vi at både klubber og organisasjonsledd går utenom disse prosessene og at dette blir akseptert både politisk og administrativt i kommunen. Det vil innebære at den som har flest kontakter eller dyktigst på lobbyvirksomhet, får mest ut av kommunen. Dette er ikke riktig verken ut fra idrettens ståsted, eller ut fra forvaltningsprinsipper i kommune.

Er vi fornøyd med kommunebudsjettet?

Det er som vanlig både plusser og minuser. Det er et pluss at man politisk har lagt hele «Kunstgressplanen» inn i den 4 årige økonomiplanen. Fotballen er langt den største idretten i Fredrikstad og samtidig den idretten som har størst betydning både i forhold til inkludering og sosiale utfordringer. Det kan derfor godt settes spørsmålstegn om det er rimelig at fotballklubbene selv skal betale en andel av kunstgressutviklingen – med tanke på hva man ellers bevilger til.

Vi er også bekymret for at flere anleggstiltak stadig skyves på i tid. Nytt ridesenter på Østsiden skulle stått ferdig i 2016, men er nå forskjøvet med byggestart i 2019. Det samme er nærmiljøhall på Trosvik, men nærmiljøhallene på Lunde og Begby ikke engang er verdiget plass.

Ledermøte mandag 30.januar på Scandic City.

Dette er det neste møte for å drøfte felles ståsteder i Fredrikstadidretten, både i forhold til anleggsutvikling og aktivitetsutvikling.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page