top of page
  • Stefan Løkse

Innkalling til årsmøte


Mandag 27.mars kl.18.30 på Hotell City Hotell, Citystua

Vi utfordrer klubbene til å sette av denne kvelden og møte opp med de representantene de har anledning til å stille med:

lag med inntil 99 medlemmer: 1 representant

lag med 100 - 499 medlemmer: 2 representanter

lag med over 500 medlemmer: 3 representanter

Bedriftsidretten : 12 representanter

Saksliste og årsmøtepapirer finner du ved å klikke her

Saker som klubber ønsker behandlet på årsmøtet, må være Idrettsrådet i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Vi vil særlig oppfordre lagene til følgende:

Lag med mer enn èn representant oppfordres til å få med en ungdom

Registrering av representanter fra en ½ time før møtestart.

bottom of page