top of page
  • Sille Kingsrød-Kristoffersen

De lokale tiltakene og anbefalingene er oppdatert

  • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser og treninger.

Dette er unntakene:

  • Det er tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

  • Det er tillatt med organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil fem personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

  • Det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere. Toppidrett er definert som utøvere som har idrett som hovedinntektskilde, som har et idrettslag som hovedarbeidsgiver, eller som mottar stipend fra Olympiatoppen. Innenfor fotball er unntaket begrenset til de to øverste divisjonene for kvinner og menn.

  • Treningssentre og svømmehaller må fortatt holde stengt.

For arrangementer har ikke reglene endret seg, og Fredrikstad følger fortsatt følgende nasjonale regler:

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute (med unntak av begravelser og bisettelser).

  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page