top of page

Frist 1. april tilskuddsordninger Fredrikstad kommune

Melding fra Fredrikstad kommune


 


Kjære idrettslag og foreninger i Fredrikstad kommune.

Det er spesielle dager vi står i, håper dere alle har det etter forholdene bra.

Vi forsøker å holde det meste operativt, det gjelder også søknadsfristen 1. APRIL for ulike tilskudd fra Fredrikstad kommune.

For idrett:


  • Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag: Tilskuddet er ment å dekke administrasjonsutgifter, materiell til vanlig drift etc., men det kan disponeres til det formål mottakeren selv mener trengs best. Tilskudd gis til idrettsforeninger tilsluttet Norges idrettsforbund eller tilsvarende nasjonalt forbund for idrett. Søknad om driftstilskudd skal bare fremmes av hovedforretningen. Undergrupper har ikke anledning til å sende egen søknad. Tilskudd gis etter antall medlemmer under 19 år. Medlemskontingenten for medlemmer må være minimum kr 200,- pr. år. Driftstilskudd gis primært til foreninger, evt. grupper i foreninger, som ikke benytter kommunale anlegg (re. ordning med gratis trening for barn og ungdom). Se retningslinjer og skjema HER

  • Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og nye idrettsanlegg og bygg: Det kan søkes om tilskudd til leiekostnader for idrettsanlegg. Idrettslag og foreninger som eier egne anlegg kan søke om tilskudd for vedlikehold og rehabilitering samt etablering av nye idrettsanlegg. Se mere detaljer om hva og hvem som kan søke, samt søknadsskjema HER

  • Tilskudd til idrett- og sportseventer: Det kan søkes om tilskudd til idretts- og sportseventer som understøtter og profilerer Fredrikstad kommune som en aktiv og attraktiv idretts- og arrangementsby. Tilskuddsordningen har to søknadsfrister i året, 1. november og 1. april. Se retningslinjer og søknadsskjema HER

I tillegg til disse tre tilskuddsordningene som er rettet mot idrettslag og foreninger er det også frist 1. april på andre aktuelle tilskuddsordninger bl.a. Lokalsamfunnsfondet se HER


NB: Koronasituasjonen har gjort at flere lag og foreninger ikke har fått gjennomført årsmøter.

I de tilskuddsordningene det stilles krav om godkjente regnskap og årsberetninger, kan de som ikke får gjennomført årsmøter pga. restriksjonene sende inn foreløpige versjoner, og ettersende endelige utgaver når de har avholdt møte.

Er det spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med saksbehandler for de ulike tilskuddsordningene!

Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

Comments


bottom of page