top of page
  • Stefan Løkse

Informasjon om Lokale aktivitetsmidler


NIF publiserte den 8. mai 2020 en melding om at 80% av de Lokale aktivitetsmidlene skulle utbetales innen kort tid. Beløpene skulle baseres på fjorårets tildeling. Meldingen fra NIF gikk ut samtidig som idrettslagene i Fredrikstad var godt igang med søkerprosessen, utifra den innretningen vedtatt på årsmøtet i FRID den 02.mars.


Basert på innspill fra idrettsrådene i etterkant, besluttet NIF å endre satsen fra 80% til 66% prosent av beløpet mottatt i 2019, med mindre idrettslaget er lagt ned i mellomtiden. I 2019 ble 32% fordelt til ulike tiltak for fremme lokale mål. Baserer man årets omfang på fjoråret, er det gledelig å registrere at tiltakene fortsatt understøttes uten avkortning.


Eksempler tiltak er miljøkontaktene, som har som formål å inkludere flere funksjonshemmede, barn og unge med særlige behov og mennesker med minoritetsbakgrunn til idretten. Nybegynnertilbudene 6-16 år som gir barn og unge en mulighet til å prøve ut nye idretter. Eller ekstra oppfølging til barn og unge med særlige behov.


Til tross for at både FRID og lagene har gjennomført årsmøte og søknadsprosess på ordinær måte lokalt, er det med stor forståelse at NIF velger å ikke innføre ulik praksis fra idrettsråd til idrettsråd. FRID presiserer at idrettsrådene kommer til å gjøre fordelingen på vanlig måte til høsten etter at NIF har ferdigstilt idrettsregistreringen, normalt sett i september.

Er du kjent med at FRID har midler til disposisjon for å lette barn og unge i en vanskeligstilt situasjon?

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page