top of page
  • Stefan Løkse

Kjære Fredrikstad-idretten!

Med dette ønsker Fredrikstad Idrettsråd å takke for enda et fint år. Takk for all jobben dere legger ned i idrettslagene hver eneste dag for å skape et godt aktivitetstilbud til alle.


Året 2022 har vært en spennende år. Selv om det føles som en evighet siden, startet året på verst tenkelig vis med enda en nedstengning av idretten. Heldigvis skulle det ikke vare lenge denne gang, før samfunnet endelig kunne åpne opp igjen. Våren og sommeren ble nesten som før og idretten kunne endelig samles til små og store idrettsøyeblikk.


Likevel skulle det være andre utfordringer som ventet oss etter pandemien. Krig, strømkrise og enorm prisvekst har satt idretten på en ny prøve. Idretten som hovedsakelig skal jobbe med å skape aktivitet og inkludere alle, må nå tenke annerledes for å få dagene til å gå rundt. Det er ikke lenger bare nok med hender og frivillighet. Idretten i Fredrikstad må også ha forutsigbare rammer.


Fredrikstad Idrettsråd vil bidra til dette arbeidet og som første del har vi kalt inn til et fellesmøte med alle idrettslagene om “Bærekraftige Klubbhus”. Hvordan kan idrettslaget (sammen med kommunen og andre) møte fremtidens krav og forventninger til bærekraftige løsninger? Kan vi i felleskap se på sparetiltak og smarte løsninger? Vi håper å se dere!


Den økonomiske situasjonen har dessverre også forplantet seg til kommuneøkonomien i Fredrikstad. Det har derfor vært en ekstra utfordrende høst for FRID når det kommer til det politiske arbeidet. Tidlig ble det gitt signaler som at sparekniven også ville påvirke viktige ordninger for idretten. FRID anerkjenner at alle må bidra, men samtidig er mange av tiltakene så mye mer enn bare idrett. Det handler om inkludering og aktivitetsmuligheter for alle - uansett sosial og økonomisk bakgrunn. De siste månedene har vi jobbet målrettet med å overbevise politikerne om viktigheten av alle våre - og idrettslagene sine prosjekter.


Resultatet kom den 9. desember i år og vi er stolte over at idretten har fått til:


  • Økning i den totale tilskuddsrammen for idrettsformål med kr. 200 000

  • Ny isflate på “Stjernen Værste” får kr. 500 000 i årlig driftsstøtte.

  • Klubbhustiltak får kr. 200 000 i driftsstøtte.

  • “Idrett/Skole”, foreslått avviklet av Kommunedirektøren, opprettholdes.

  • “Svøm Fredrikstad”, foreslått avviklet av Kommunedirektøren, opprettholdes.

  • Ridesenteret på Bekkevold opprettholdes.

  • Fire nye kunstgressrehabiliteringer er lagt inn i perioden.

  • Discogolfbane på Kråkerøy er lagt inn i perioden.

  • Nærmiljøanlegg på Hauge er lagt inn i perioden.


Disse seirene viser at idretten i Fredrikstad er viktig for byen vår - og vi vil rette en stor takk til politikerne som har lyttet til oss gjennom hele prosessen.


Det viktige arbeidet fortsetter likevel videre og vi er klare for et nytt idrettsår i 2023. Da er det igjen kommunevalg og vi oppfordrer alle idrettsvenner til å involvere sin lokale politiker i sitt viktige idrettsarbeid gjennom året. Nærmere valget vil det komme en idrettspolitisk idrettsdebatt i regi av FRID og vi gleder oss allerede.


I mellomtiden er det forøvrig mye annet som skjer. Ta en titt på kommende arrangementer her: https://www.frid.no/post/kommende-hendelser-for-idretten-i-fredrikstad


Takk for i år - og en riktig god jul og et riktig godt nytt år!


Commenti


bottom of page