top of page
 • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Ny forskrift fra Fredrikstad kommune

Disse forskriftene er gjeldende fra og med 22. januar til og med 4. februar:

· Barn og unge under 20 år:

 • Det er tillatt å ha organisert trening. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig.

 • Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

 • Ved andre arrangement:

  • Maks10 personer på innendørs arrangement, 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter (kun Stjernehallen)

  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter (kun Fredrikstad Stadion)


· Voksne:

 • Anbefales å ikke ha organisert innendørs trening. Utendørs trening er tillatt dersom det er mulig å holde god avstand (1-2 m)

 • Maks 10 personer på innendørs arrangement, 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter (kun Stjernehallen)

 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter (kun Fredrikstad Stadion)


· Toppidrett:

 • Det er tillatt å ha organisert trening.

 • Det anbefales å utsette alt seriespill i 2 uker, dette omfatter også treningskamper/sparringskamper o.a. internkonkurranse i forbindelse med trening, som innebærer aktivitet på tvers av klubber innad i egen kommune og reising mellom kommuner.


 • Ved andre arrangement:

  • Maks 10 personer på innendørs arrangement, 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter (kun Stjernehallen)

  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter (kun Fredrikstad Stadion)


· Barnehager og skoler: Følger egne forskrifter.


· Andre kohorter: Leie av anlegg til en én husstand eller kohort er tillatt.


· Garderober:

For all innendørs aktivitet tillates bruk av garderober kun der det er særskilt behov for å kunne avvikle aktiviteten. All annen aktivitet må tilpasse og tilrettelegge for at man kommer ferdig skiftet til aktiviteten.

Hvilke leietakere som kan overholde dette, har ikke vi oversikt over. Dvs. det er deres ansvar å avlyses leietider i BookUp, slik at dere ikke mottar faktura for tider som ikke blir benyttet.

Dersom dere har spørsmål vedr. Covid-19, gjeldende forskrift eller retningslinjer skal dette rettes til Servicetorget 69 30 60 00 / postmottak@fredrikstad.kommune.no

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page