top of page
  • Stefan Løkse

Oppdatert lovnorm


Styret i Fredrikstad Idrettsråd vedtok den en oppdatert lovnorm for Fredrikstad Idrettsråd basert på vedtatt lovnorm for Idrettsråd av idrettstinget 16. november 2021.

Den oppdaterte loven finner du her:


Bình luận


bottom of page