top of page
  • Stefan Løkse

Slik vil vi ha det!

Fredrikstad idrettsråd - FRID har sammen med 14 andre idrettsråd i Norge sendt innspill knyttet til krisepakker til idretten. Innspillet er utarbeidet i samarbeid med de rådene som har en profesjonell organisasjon med ansatte og som representerer en stor del av medlemsmassen i Norsk idrett.


Fakta om idrettslag i koronakrisen: - Et stort flertall av idrettslagene i Norge, både store og små blir rammet økonomisk pga koronasmitten.

- Det er stor forskjell mellom idrettslagene hvor mye de blir rammet, sågar er det idrettslag som ikke blir rammet i det hele tatt, mens for andre kan det gå mot konkurs/nedleggelse.

- Et mindre beløp i minus for et lite idrettslag kan fort være alvorligere enn et stort beløp for et stort idrettslag.

- 4 arrangement med nettoinntekter a kr. 25 000 er like viktige som 1 arrangement med nettoinntekter på kr. 100 000.

- Idrettslag henter inn penger på mange forskjellige måter – ikke bare arrangement.

- Det har ved den første krisepakken vært uklart hva det kan søkes om under det som defineres som arrangement. Idrettsfritidsordninger er et eksempel på dette. Her har noen søkt – andre ikke og det er uklart om det skal gis støtte til dette som et idrettsarrangement. Vi mener dette ikke er et idrettsarrangement, men et fast tiltak.

- Flere kommuner har allerede bevilget penger for å støtte opp om situasjonen for de frivillige lag/foreningene og vurderer nå hvordan tildeling skal skje.

Slik vil vi ha det! - Alt tap av legale inntekter som idrettslag nå får pga Koronakrisen, må tas med i regnestykket når offentlige krisepakker fordeles. En krone er en krone og du får akkurat like mye aktivitet for den uavhengig hvor den kommer fra. Det er kreativiteten og de enkelte idrettslags muligheter til å hente inn penger som gjør det mulig å drive det fantastiske mangfoldet med den store oppslutningen som vi har i idretten i Norge. Å skille hvilke type inntekter som gjelder er å undergrave hvordan idrettslag drives.

- Krisepakkene må bli mest mulig rettferdig tildelt og at det er enkle, tydelige og transparente ordninger som tildeles og etterprøves lokalt. Vi foreslår at framtidige krisepakker (rest fra første pakke og nye krisepakker) fordeles med hodestøtte pr. medlem pr. kommune eller pr. fylke. Den videre fordeling av midler til idrettslagene, skjer i samarbeid mellom Idrettsråd og Idrettskrets. Det er allerede et system: Lokale aktivitetsmidler (LAM) som kan benyttes til praktisk tildeling av midler etter innstilling fra Idrettsråd/Idrettskrets.

Med sportslig hilsen Idrettsrådene i: Asker Bergen Bodø Bærum Drammen Fredrikstad Halden Harstad Kristiansand Sandnes Sarpsborg Senja Stavanger Trondheim TromsøComments


bottom of page