top of page
  • Stefan Løkse

Velkommen til årsmøte 2020

Oppdatert: 28. feb. 2020


Årsmøtet avholdes mandag den 02.03 kl. 18:30 på Høgskolen i Fredrikstad, Auditorium - H113. Inngang H11 ved kaffebar på Høgskolen i Østfold. Enden av Gamle Beddingvei på Kråkerøy.

Sakliste med saksdokumenter kan lastes ned ved å benytte følgende lenker.
  • Valgkomiteens innstilling (venter på)


  • Styrets innstilling til valgkomite (venter på)Vi utfordrer klubbene til å sette av denne kvelden og møte opp med de representantene de har anledning til å stille med:

lag med inntil 99 medlemmer: 1 representant

lag med 100 - 499 medlemmer: 2 representanter

lag med over 500 medlemmer: 3 representanter

Bedriftsidretten : 12 representanter

Registrering av representanter fra en ½ time før møtestart.

Opmerkingen


bottom of page