top of page
 • Stefan Løkse

FREDRIKSTAD IDRETTSRÅD SØKER DAGLIG LEDER I 100% STILLING


FRIDer et organisasjonsledd under Norges Idrettsforbundog er paraplyorganisasjonen for vel 98idrettslag i byen, med 25.000 medlemskap. Idretten er Fredrikstadsstørste frivillige organisasjon og FRIDhar kontorer i tilknytning tilIdrettens Hus i Østfoldhallen. FRID’s hovedoppgave er å samordne, prioritere, fremme og følge oppdistriktetsidrettslag sine interesser, ønsker og behov overfor kommunen samt å koordinere virksomheten lagene imellom.

Vår nåværende daglige leder fratrer sin stilling 31.12.2017 og vi søker derfor hans etterfølger.Fredrikstad Idrettsråd består i dag av daglig leder og idrettskonsulent i 100% stilling. I tillegg har idrettsrådet tre prosjektmedarbeidere i 20% stilling,og også en person som bistår med økonomi og regnskap. Vi søkeren motivert, resultatorientert, selvstendig og strukturert person med kjennskap til byens idrettsmiljø.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant 3-årig høgskoleutdanning

 • Kunnskap om økonomistyring

 • Passende bakgrunn kan være innen idrett, administrasjon eller organisasjonsliv

 • Det forutsettes gode evner til både muntlig og skriftlig kommunikasjon og kunnskap om bruk av data.

 • Erfaring fra administrasjon og ledelse

 • Samfunnsengasjert

 • Erfaring med prosjektutvikling og –ledelse

 • Må ha god kunnskap om NIF`s lover og regler Kunnskap om arbeidsmiljøloven

 • Åpen og kontaktskapende arbeidsform

 • Stor arbeidskapasitet

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle FRIDs nettverk

 • Markedsføring av idrettsrådets aktiviteter

 • Daglig service ovenfor byens idrettslag

 • Bidra til, og utviklekompetansefremmende tiltak i idrettslagene

 • Gjennomføring av ulike aktiviseringstiltak for barn/ungdom og voksne, i samarbeid med idrettslagene

 • Økonomistyring.

 • Kontakt med kommuneadministrasjon og politiske miljøer for å promotere Idrettsrådets aktiviteter og fremme samarbeidet mellom kommune og idrett

 • Bidra til et godtsamarbeid med Østfold Idrettskrets, NIF og idrettslagene og bedriftsidretten i Østfold

 • Personalansvar

Vi kan tilby spennende og utviklende arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid og et lite, men aktivt og godt arbeidsmiljø. Personen vi søker er utadvendt og lett å samarbeide med.Gode lederegenskaper samt egnethet vil bli vektlagt.

Ønsket tiltredelse 1. desember.Lønn etter avtale. Kvelds-og helgearbeid må påregnes.

For spørsmål, ta kontakt med styreleder Knut Marthinsen, mobil 478 18041.

Søknad sendes Fredrikstad Idrettsråd, Postboks 22, 1662 Rolvsøy,eller på mail til knut.marthinsen@jotul.no

Søknadsfrist 19.juni 2017.


Siste innlegg

Se alle
bottom of page